Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:19
-00:40:51
+00:32:59
6114 1553
K30 : 773
310 / 438
-00:27:15
+00:22:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii