Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:35
-00:38:35
+00:35:15
6720 1878
K20 : 599
138 / 174
-00:27:35
+00:32:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii