Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:38
-00:36:32
+00:37:18
7201 2153
K20 : 695
150 / 174
-00:25:32
+00:34:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii