Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:21
-00:28:01
+00:45:00
7671 2707
K20 : 722
224 / 233
-00:10:04
+00:43:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii