Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:57
-00:28:13
+00:45:37
8254 2803
K30 : 1335
356 / 372
-00:12:20
+00:40:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii