Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:56
-00:42:14
+00:31:36
5775 1379
K30 : 688
252 / 372
-00:26:21
+00:26:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii