Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:06
-00:42:04
+00:31:46
5799 4406
M30 : 1964
255 / 372
-00:26:11
+00:26:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii