Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:43
-00:28:27
+00:45:23
8239 5446
M20 : 1347
253 / 263
-00:11:20
+00:44:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii