Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:01
-00:37:09
+00:36:41
7079 4985
M30 : 2195
326 / 389
-00:19:05
+00:29:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii