Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:12
-00:37:58
+00:35:52
6877 1970
K30 : 960
302 / 372
-00:22:05
+00:30:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii