Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:09
-00:38:01
+00:35:49
6861 1959
K30 : 956
300 / 372
-00:22:08
+00:30:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii