Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:28
-00:33:42
+00:40:08
7684 2434
K20 : 796
235 / 263
-00:16:35
+00:39:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii