Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:58
-00:52:12
+00:21:38
2229 209
K20 : 68
68 / 263
-00:35:05
+00:20:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii