Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:15
-00:34:55
+00:38:55
7493 2324
K30 : 1111
332 / 373
-00:19:51
+00:35:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii