Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:14
-00:39:56
+00:33:54
6372 1688
K30 : 828
280 / 372
-00:24:03
+00:28:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii