Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:33
-00:53:42
+00:24:40
2350 210
55 / 135
-00:43:25
+00:16:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii