Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:51
-00:37:19
+00:36:31
7036 2071
K20 : 670
146 / 174
-00:26:19
+00:33:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii