Nika Komorowska

KOMO Nika Komorowska
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:07:33
-00:36:37
+00:37:13
7176 2143
K20 : 692
1
148 / 174
-00:25:37
+00:34:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii