Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:06
-00:44:04
+00:29:46
5231 1124
K30 : 570
248 / 389
-00:26:00
+00:22:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii