Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:20
-00:40:25
+00:39:34
6036 1170
174 / 197
-00:36:01
+00:32:52
01:05:31
-00:42:44
+00:35:38
4972 824
188 / 256
-00:42:44
+00:27:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii