Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:03
-00:40:07
+00:33:43
6321 1660
K30 : 816
300 / 389
-00:22:03
+00:26:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii