Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:28
-00:29:42
+00:44:08
8120 2709
K30 : 1284
357 / 373
-00:14:38
+00:40:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii