Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:59
-00:43:11
+00:30:39
5477 4234
M30 : 1878
272 / 413
-00:26:12
+00:26:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii