Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:51
-00:36:19
+00:37:31
7246 2181
K20 : 703
216 / 263
-00:19:12
+00:36:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii