Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:43
-00:29:27
+00:44:23
8146 2729
K20 : 891
249 / 263
-00:12:20
+00:43:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii