Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:39
-00:44:36
+00:33:46
4654 720
190 / 260
-00:25:27
+00:25:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii