Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:34
-00:36:36
+00:37:14
7178 2144
K30 : 1042
320 / 373
-00:21:32
+00:33:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii