Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:35
-00:43:35
+00:30:15
5377 1190
K30 : 605
234 / 372
-00:27:42
+00:25:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii