Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:02
-00:40:08
+00:33:42
6316 1658
K30 : 815
320 / 438
-00:26:32
+00:23:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii