Witold Łaszek

Lingaro Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:52:24
-00:51:46
+00:22:04
2383 2151
M20 : 578
6
56 / 174
-00:40:46
+00:19:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii