Krzysztof Buczek

Lingaro Sp. z o.o.
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:42:46
-01:01:24
+00:12:26
283 266
M20 : 85
1
10 / 174
-00:50:24
+00:09:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii