Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:10
-00:39:00
+00:34:50
6628 1828
K30 : 884
333 / 438
-00:25:24
+00:24:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii