Kinga Żarko

Drużyna Żarko
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:05:27
-00:38:43
+00:35:07
6679 1855
K20 : 590
1
201 / 263
-00:21:36
+00:34:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii