Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:02
-00:40:08
+00:33:42
6317 4659
M30 : 2063
301 / 413
-00:23:09
+00:29:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii