Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:57
-00:40:13
+00:33:37
6288 4643
M30 : 2057
285 / 373
-00:25:09
+00:29:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii