Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:05
-00:40:05
+00:33:45
6326 1663
K20 : 526
189 / 263
-00:22:58
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii