Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:44
-00:38:26
+00:35:24
6759 1898
K30 : 924
326 / 413
-00:21:27
+00:31:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii