Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:35
-00:36:35
+00:37:15
7181 2146
K30 : 1044
321 / 373
-00:21:31
+00:33:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii