Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:07
-00:35:03
+00:38:47
7470 2308
K30 : 1104
323 / 372
-00:19:10
+00:33:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii