Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:55
-00:35:15
+00:38:35
7440 2293
K30 : 1098
321 / 372
-00:19:22
+00:33:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii