Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:33
-00:37:37
+00:36:13
6960 2020
K30 : 982
313 / 373
-00:22:33
+00:32:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii