Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:34
-00:33:15
+00:32:38
7639 6074
139 / 174
-00:21:18
+00:23:32
00:52:59
-00:53:35
+00:23:22
2873 2675
47 / 170
-00:31:54
+00:13:05
00:56:19
-00:52:26
+00:27:33
3336 3052
65 / 139
-00:25:21
+00:23:32
00:56:49
-00:51:26
+00:26:56
2987 2683
59 / 136
-00:29:58
+00:17:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii