Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:05
-00:40:05
+00:33:45
6327 1664
K30 : 817
277 / 372
-00:24:12
+00:28:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii