Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:31:30
-00:12:40
+01:01:10
8604 3040
K60 : 29
15 / 15
+00:44:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii