Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:14
-00:22:56
+00:50:54
8497 2964
K30 : 1414
407 / 413
-00:05:57
+00:47:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii