Diana Wardowska

Baza zdrowia OLPP
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:10
-00:43:12
+00:29:49
4984 1182
K30 : 583
1
233 / 340
-00:27:01
+00:24:11
01:03:46
-00:40:24
+00:33:26
6235 1616
K30 : 800
1
297 / 389
-00:22:20
+00:25:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii