Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:45
-00:32:25
+00:41:25
7833 2533
K30 : 1200
338 / 372
-00:16:32
+00:36:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii