Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:00
-00:32:10
+00:41:40
7863 5311
M20 : 1318
240 / 263
-00:15:03
+00:40:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii