Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:19:28
-00:28:47
+00:49:35
6339 1472
130 / 135
-00:18:30
+00:41:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii