Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:09
-00:22:25
+00:54:32
8422 2140
97 / 98
-00:07:08
+00:44:07
01:24:03
-00:24:12
+00:54:10
6482 1555
82 / 86
-00:09:06
+00:44:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii